LEJEBETINGELSER

Se vores udlejevilkår og betingelser.

Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet gældende betingelser, som er gældende, også selv om lejeperioden ligger efter indførslen af de nye betingelser. I betingelserne henvises til personen/institutionen/firmaet som ”Lejer”.

1. Legitimation

Lejer skal være fyldt 18 år. ID kan blive efterspurgt, kopi bliver slettet/destrueret ved tilbagelevering af udstyret.

2. Anvendelse

Stk. 1.: Fremleje til tredjemand må kun ske med skriftlig godkendelse af Udlejer.

Stk. 2.: Det lejede udstyr må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet.

Stk. 3.: Alt udstyr skal sikres mod vejrforhold; regn, sne, vind m.m. Udlejer forbeholder sig ret til, til enhver tid at underkende Lejers tiltag herimod.

Stk. 4.: Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning eller levering af udstyret. Er Lejer i tvivl om tilslutning m.m., spørg da før udstyret overdrages fra Udlejer.

3. Afhentning

Stk. 1.: Afhentning af udstyr kan kun ske efter aftale med Udlejer og skal afhentes af Lejer, medmindre andet er aftalt. Under Lejeperioden er det Lejer som hæfter for det lejede udstyr.

Stk. 2.: Det lejede gennemgås sammen af Udlejer og Lejer, før udlevering.

Stk. 3: Udlejer har klargjort og gennemgået udstyret, opladt batteri(er) og rengjort det før afhentning og har fundet det i funktionel stand. Det er Lejer, der skal påpege evt. forkert udleveret udstyr, fejl eller mangler på udstyret, før det forlader Udlejer.

Stk. 4.: Det er Lejers ansvar at sikre sig, at eget og 3. parts udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr fra Udlejer. Instruktion og vejledning herom påhviler ikke Udlejer, men Udlejer hjælper selvfølgelig med tilslutning.

4. Rengøring

Stk. 1.: Kunden skal rengøre materiale ved at følge den vedlagte/linket brugsanvisning. Afleveres eller afhentes det lejede udstyr ikke rengjort, faktureres Lejer kr. 200,- pr. maskine.

Stk. 2.: Afleveres det lejede udstyret med tape, klistermærker eller andre genstande påklistret, udover vores egne klistermærker, faktureres Lejer kr. 450,- pr. påbegyndt time, det tager at ”rense” udstyret.

5. Aflevering

Stk. 1.: Det forventes, at Lejer har udvist omsorg for det lejede udstyr og informerer Udlejer, hvis der er påført skade, eller om anden væsentlig information omkring udstyret.

Stk. 2.: Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med Udlejer. Hvis udstyret ikke er returneret til Udlejer til den aftalte returdag/-tid, udløser dette ekstra leje, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der pålægges dagsleje pr. påbegyndt dag, så længe udstyret ikke er afleveret, gældende fra den aftalte afleveringsdag.

Stk. 3.: Afleveres udstyret ikke til tiden, eller indgås der ikke en skriftlig aftale om forlængelse af lejeperioden, pådrager Lejer sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (Brugstyveri).

Stk. 4.: Tilbagelevering af det lejede udstyr inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig aftale med Udlejer ikke berettige Lejer til en nedsættelse af lejebeløbet.

Stk. 5.: Ved tilbagelevering eller afhentning går kunden og vores personale sammen over det udlejede materiale hvis kunden er tilstede, hvis ikke kunden er står vores personale selv for gennemgang, og tjekker at alt på følgeseddel er tilstede.

6. Transport.

Stk. 1.: Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten af det lejede udstyr og kan tilbageholde udstyret, hvis det ikke findes i forsvarlig stand.

7. Lejeperiode

Stk. 1.: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Udlejer og er til rådighed efter. Den dag, udstyret forlader Udlejer, regnes som første lejedag. Tilbageleveringsdagen regnes ikke som en lejedag, så længe udstyret er afleveret til aftalt tid og dag. Hvis udstyret ikke er returneret til vores forretning/lager ifølge aftalt tid, udløser det ifølge §4. Stk.2. leje, indtil udstyret er retur.

Stk. 2.: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdes hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Stk. 3.: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.

Stk. 4.: Ved festivaler frafalder bookingen såfremt Lejer ikke bekræfter bookingen skriftligt indenfor 7 dage.

8. Priser.

Stk. 1.: Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af Udlejer fastsatte priser. De nævnte priser i lejekontrakten er beregnet ud fra grundlag af de, til enhver tid, af Udlejer fastsatte priser.

Stk. 2.: Rabat koder kan ikke lægges sammen til mere rabat end en kode kan give. Flere koder resultere ikke i mere rabat.

9. Betaling og annullering.

Stk. 1.: Betaling sker via MobilePay, faktura eller kontant

Stk. 2.: Vi opkræver ikke depositum, betaling skal være fuldført før materiale tages i brug eller transporteres af lejer.

Stk. 3.: Ved annullering minimum 30 dage inden booking dato, betaler vi 100% af det indbetalte beløb tilbage.

Stk. 4.: Ved annullering under 30 dage inden booking dato, betaler vi 50% af det indbetalte beløb tilbage.

Stk. 5.: Ved booking mere end 90 dage frem, opkræves der 50% af det totale beløb, som reserveringsgebyr, hvis kunden ønsker at betale ved afhentning.

Stk. 6: Vi tager op til 2 forbrugsvare tilbage uden gebyr. Ved mere end 2 af samme genstand opkræves der 40kr per fustage, og 20kr per anden unik genstand over 2. Eksempelvis sovs, fløde mm.

10. Skader.

Stk. 1.: Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr, herunder men ikke begrænset til, transportmidler, husstand, person, møbler mm.

Stk. 2.: Lejer er ansvarlig for skader, bl.a.:

  • a) Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, herunder forkerte spændinger i strømudtag.
  • b) Glemt, tabt, stjålet, forlagt eller anden bortkomst.
  • d) Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af Lejer til det lejedes vejledende udsalgspris.

Stk. 3.: Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede udstyr.

Stk. 4.: Vi reservere retten til at indberette erstatningskrav og eventuelle opkrævninger til Inkasso, og politianmeldelse skulle materiale ikke komme retur.

Vi anbefaler altid at kunder har korrekt forsikring.

11. Ændringer eller reparation af udstyr.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig skriftlig tilladelse fra Udlejer.

12. Udstyr.

Alt udstyr tilhører Udlejer og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges, transporteres til udlandet uden særskilt tilladelse fra Udlejer.

Har du brug for erhvervsleje eller en specifik aftale, bør du kontakte os.

Opdateret: 25/02/2024

Dine fordele
  • Ingen depositum og skjulte gebyr
  • Gratis afhentning i Odense og Lunderskov
  • Leveringsgaranti er din sikkerhed
  • 08-01 telefonisk support på dagen for dit event
  • Altid klar på en snak og give dig løsningsforslag
Nem transport, alt udstyr kommer på hjul og er trailer og ofte stationcar venlig, men spørg gerne.
Lad os samle en løsning for dig, og opnå en god rabat til dit projekt på større ordre.
Testet og klar til brug inden du afhenter
Få en totalløsning med transport, opsætning og nedtagning til dit arrangement