TILKØB FORSIKRING

Dette er kun relevant, hvis du køber forsikring igennem Hammerlyd ApS

Hvad koster forsikring?

Forsikring igennem Hammerlyd sparer dig for besværet ved at undersøge egen forsikring, og sikrer dig imod diverse hændelser og tyveri.

Tyveri: Hvis et produkt skulle blive stjålet, vil du ikke blive opkrævet mere end selvrisiko for produktet.

Hændeligt uheld: Hvis et produkt bliver ødelagt, vil du blive opkrævet gebyr op til selvrisikoen for at få produktet repareret til standen produktet var i før leje.

Forsikringer og priser for private kunder

Vores forsikring er inddelt i pakker alt efter hvad prisen på lejet udstyr er. Prisen er beregnet ud fra pris inden rabatter.

 • Maskiner under 100 kr. leje: 45 kr. pr 72 timer og 1500 kr i selvrisiko.
 • Maskiner over 100 kr. leje: 95 kr. pr 72 timer og 3000 kr i selvrisiko.
 • Maskiner over 500 kr. leje: 195 kr. pr 72 timer og 4000 kr. i selvrisiko.
 • Maskiner over 800 kr. leje: 295 kr. pr 72 timer og 5000 kr. i selvrisiko.

Erhvervskunder: Tag kontakt.

Generelle regler

 • Hvis du lejer pakker, vil du blive opkrævet baseret på individuel pris på maskiner/elementer.
 • Hvis du lejer over 72 timer, beregnes forsikring ud fra antal gange dagsprisen går op i udleje længde. Ved 1 uge beregnes leje pris x 2

Eksempler:

 • Hvis du lejer en Soundboks i 1 uge koster dette 190,- for hele ugen.
 • Hvis du lejer en Softice Maskine i 3 dage koster denne 295,-
 • Hvis du lejer lyd pakker beregnes forsikring på hver højtaler.

Politik

Herunder kan du læse om krav for de individuelle omstændigheder, der skal tages forbehold for i tilfælde af tyveri og skader.

Forsikringen dækker kun udstyr listet på kontrakten, hvor udlejers navn, adresse, telefon nr, underskrift og kopi af ID er vedlagt.

Forsikringen dækker ikke skader på udlejers person eller anden personskade under lejeperioden eller transport.

Forsikringen dækker ikke skader på køretøj eller andet udstyr end det, der er lejet gennem Hammerlyd.

Forsikringen dækker ikke skader forvoldt ved brug af udstyret udover tilsigtet formål eller ved misbrug herunder. Hammerlyd vurderer suverænt, hvis et stykke udstyr ikke har været brugt til formålet eller skade er forvoldt under misbrug af udstyr.

Skader under brug

Det er en betingelse for dækning af skader under brug, at:

 • udstyret har været brugt til sit tilsigtede formål
 • udstyret har været opsat korrekt og på overflader med en holdbar vægt over produktets beskrevede vægt
 • udstyret ikke har lidt overlast under brug, som hvis kunden ikke har reageret på begrænsningslys eller advarselslamper

Skader under transport

Det er en betingelse for dækning af skader under transport, at:

 • udstyret har været korrekt fastspændt under hele transporten
 • udstyret løftes forsvarligt og under korrekte vilkår

Tyveri i hjemmet eller forsamlingshus

Det er en betingelse for dækning af tyveriskader, at:

 • der er synlige tegn på indbrud fra lukkede og låste vinduer eller døre
 • udstyret har været tildækket og ikke synligt udefra
 • udstyret opbevares indenfor husets 4 vægge, og ikke i garager, udestuer eller carporte.

Tyveri fra telte

Tyveri fra telte og andre ikke sikrede områder er ikke dækket.

Tyveri under transport

Det er en betingelse for dækning af tyveriskader, at:

 • der er synlige tegn på indbrud fra lukket og aflåst køretøj
 • de forsikrede genstande anbringes i køretøjets aflåste og fra kabinen adskilte bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal de anbragte genstande i køretøjet være tildækkede, så de ikke er synlige udefra
 • traileren og påhængsvognens hjul eller tilkoblingsanordning er aflåst med en trailerlås, som er F&P-godkendt i mindst grøn klasse. Forsikringen dækker ikke genstande, der opbevares i køretøj med plast- eller nylon-støbte overdækninger eller med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende.
 • tyveriet skal anmeldes til politiet inden for 24 timer efter, at tyveriet er konstateret.
Dine fordele
 • Ingen depositum og skjulte gebyr
 • 08-01 telefonisk support på dagen for dit event
 • Eksperter indenfor feltet
 • Altid klar på en snak og give dig løsningsforslag
 • Prisen vist dækker 24-72 timer*
Nem transport, alt udstyr kommer på hjul og er trailer og ofte stationcar venlig, men spørg gerne.
Mulighed for at tilpasse pakkeløsninger
Testet og klar til brug inden du afhenter
Få en totalløsning med transport, opsætning og nedtagning til dit arrangement